2017. aasta kevadel alustati Hobuveskis põhjalikke restaureerimistöid, mille tulemusel leidis aset ühe väga erilise vanalinna hoone uuestisünd. Restaureerimise käigus taastati Hobuveski järsema kaldega katus, loodi teatrisaalile sobilik heli-, valgus- ja küttesüsteem, rajati ventilatsioon ja uued vajalikud kaablitrassid ning uuendati publikuruume.

Valgustussüsteemide südameks on ETC SENSOR 3 POWER CONTROL SYSTEM, mis juhib nii lava, kui üldvalgustust.