2017. aasta kevadel alustati Hobuveskis põhjalikke restaureerimistöid, mille tulemusel leidis aset ühe väga erilise vanalinna hoone uuestisünd. Restaureerimise käigus taastati Hobuveski järsema kaldega katus, loodi teatrisaalile sobilik heli-, valgus- ja küttesüsteem, rajati ventilatsioon ja uued vajalikud kaablitrassid ning uuendati publikuruume.

Focuspoint OÜ on autoriks lava ja lavaga piirnevate ruumide elektri-, nõrkvoolu- ja lava ning üldvalgustuse projektile. Samuti on meilt pärit, eraldi riigihankega soetatud, lavavalgustustehnika, prožektorid ja valguspult. Valgustussüsteemide südameks on ETC SENSOR 3 POWER CONTROL SYSTEM.