LED = ökoloogiline???

Pole vist kellegile uudiseks, et meie planeet on tänu inimtegevusele suhteliselt kehvas seisus. Vee ja õhu reostumine, kliima muutused, liigilist mitmekesisust vähendav elupaikade hävitinemine tänu taastumatute ressursside jätkusuutmatule tarbimisele ning fossiilkütuste põletamisele ja maavarade keskkonda kahjustavale kaevandamisele. Tööstuslikud puhastusseadmed, puhtamad mootorid ja jäätmete suurenev taaskasutus on globaalset keskkonnakatastroofi küll edasi lükanud, kuid olukord on siiski kehva.
Paraku on nii, et ükskõik mida inimene ka ei teeks, ikka jätab see teatava ökoloogilise jalajälje. On need siis helgemat tuleviku ennustavad elektriautod või LED-valgustid. Jah, lugesid õigesti, Su silmad ei peta sind. Väide, et need tehnoloogiad on loodussõbralikud ja päästavad planeedi on vaid rohepesu ehk ökoeksitamine. Tõepoolest, elektirautode ja LED-ide kasutamine reostab vähem, kuid tootmisprotsess ning oma elu ära elanud seadmete utiliseerimine on äärmiselt keskkonnavaenulikud. Olgem ausad, LED-tehnoloogia tervikuna ei ole üldse keskkonnasõbralik!

Aga mida siis teha?

Nagu öeldud, iga väike tegu loeb. Väldi odavaid koopiaid! Mis iganes toode saab odav olla ainult millegi arvelt. On see siis ebakvaliteetsus, odav ja ebakvaliteetne toormaterjal, looduskeskkonda säästvale jäätmekäitlusele vilistamine, ebainimlikud töötingimused ja ebaaus töötasu tootmisel või intellektuaalse omandi vargus. Tihtilugu ei pea sellised tooted kaua vastu, veab kui garantiiaja lõpuni. Pärast paari aastat, kui mitte varem, pead juba uue soetama ja vana minema viskama. Üsna lühikese aja jooksul maksad ning reostad hoopis topelt ja seega annad kõigele sellele eelnevale hoogu juurde. Olgugi, et kavatsused olid üllad.

Soeta parem kvaliteetseid originaale! Need peavad kauem vastu, nende tootmisel pole sellisel määral loodust kahjustatud ja töömees on saanud õiglase palga. Tänu pikemaajalisele kasutamisele reostad vähem emakest maad, tänu kvaliteedile oled toodet kasutades ise rõõmsam ja kokkuvõttes maksad ilmselt summaarselt vähem.


Kalle Karindi