ETC Sensor, EATON Zero88, ELC, GDS, jne.,
ENDLA teatri saali-, töö-, proovi- ja käiguteede valgustustust ning otse- ja hämardatavate gruppide lülitamist
tüürib erinevate tootjate automaatikasüsteemide sümbioos.