hobuveski valgustehnika

2017. aasta kevadel oli meil au osaleda Tallinna vanalinnas asuva ajaloolise Hobuveski põhjalikel renoveerimistöödel. Projekti eesmärgiks oli kohandada hoone teatrisaaliks Linnateatrile. Tööde käigus taastati Hobuveski järsema kaldega katus, loodi teatrisaalile sobilik heli-, valgus- ja küttesüsteem, rajati ventilatsioon ning uuendati publikuruume.

Focuspoint OÜ on autoriks lava ja lavaga piirnevate ruumide elektri-, nõrkvoolu- ja lava ning üldvalgustuse projektile. Samuti on meilt pärit, eraldi riigihankega soetatud, lavavalgustustehnika, prožektorid ja valguspult. Valgustussüsteemide südameks on ETC SENSOR 3 POWER CONTROL SYSTEM valgustusautomaatika süsteem.

Valgustusautomaatika hõlmab nii lava-, kui ka publikuruumide valgustust – üks süsteem peaaegu kogu hoonele. Eraldi autonoomse valgustusega ruumideks jäid vaid laoruum, näitlejate garderoob ja tualetid.

Hobuveskis on;