Tallinna Linnateater

Osalistena Tallinna Linnateatri renoveerimisprojekti meeskonnas oli meie ülesandeks lavatehnoloogia projekteerimine. Ehk lava-, valguse-, heli- ja videotehnika ning inspitsiendiside projekt. Suures osas planeerisime ka fuajeede ja publikualade valgustuse. Lisaks nõustasime elektri ja nõrkvooluprojekteerijaid vajalike kaabelvõrkude ja konstruktoreid koormustaluvuste asjus.

Ehitustööd juba käivad, ootame põnevusega, mis saab edasi!

Linnateatrisse on planeeritud;