Tallinna Linnateater

Osalesime Tallinna Linnateatri renoveerimisprojekti meeskonnas. Meie ülesandeks oli lavatehnoloogia eriosa projekteerimine, ehk lava-, valguse-, heli- ja videotehnika ning inspitsiendiside projekt. Suures osas planeerisime ka fuajeede ja publikualade valgustuse. Lisaks nõustasime elektri ja nõrkvooluprojekteerijaid vajalike kaabelvõrkude asjus ja konstruktoreid koormustaluvuste osas.

Hetkel ehitustööd juba käivad ning ootame põnevusega, mis saab edasi!

Linnateatrisse on planeeritud;