GreenGO

greengo

Süsteemi juurde kuuluvad “stagemanageri”-ehk intspitsiendipult, seinapaneelid, majakad, digitaal-anaoloog-digitaal muundurid ja kaasaskantavad sidejaamad e. “beltpack”-id. Süteem ei vaja kallist ja kohmakat keskmaatriksit ega spetsiaalset kaabeldust, piisab tavalisest sisevõrgu kaabeldusest. Seadmed saavad toite PoE kaudu.